Romantika

 Poglobitev ali razpa d od nosov ?

Morda je dobro ne vseh svojih upov staviti na splet in se nehati socializirati v realnem svetu. A najbrž ni zanemarjanja vredna niti možnost, da lahko tudi tako spoz namo zanimive ljudi. Trček je prepričan, da takšno seznanjanje postaja nekaj klasičnega. »Številna ponesrečena  flirtan ja na internetu se lahko razvijejo v dobra prijateljstva. Zakaj? Zato, ker je zelo iluzorno, da bomo večino svojih želja in zahtev izpolnili z enim zadetkom. V življenju je takšen bingo prej izjema kot pravilo. Z nekom lahko delimo strast do tajske kuhinje in salse, z drugim pa posteljo. Sploh menim, da v medijih prevladuje preveč enostranski pogled na internetne zmenkarije. Niso vsi iskalci 'pacienti', zafrustrirani samci, ki jim teče voda v grlo, potrebnice in potrebneži, prezgodaj dozorela mladina … Nasprotno, večina je zgolj osamljena ali zdolgočasena in na spletne klepetalnice lahko gledamo kot na nekakšne psevdoterapije.« »Navideznost« kibernetičnega prostora je po njegovem mnenju vedno bolj stvarna. Ob razširjanju videoklepetalnic postajajo takšna spoznavanja celo intimnejša, zaupnejša in ne nazadnje lahko tudi iskrenejša kot recimo v bučnem lokalu. Spletna klepetalnica je torej poglobitev klasičnega čutnega, celostnega osvajanja. A tudi ta »zahteva« fizični stik. Morda je njegova nadgradnja virtualni seks, ki nam omogoča zveze v medmrežju. »Gotovo je najuspešnejša kontracepcija, hkrati pa tudi oblika spolnosti, ki nam zagotavlja največ nadzora in možnosti konca nemudoma, ko nam ne ugaja več. Ob tem pa zahteva več domišljije, iznajdljivosti in duhovitosti. Sicer pa, ali si želite dolgočasnega ljubimca?« izziva Trček.