Plesi

Plesi davne preteklosti so utonili v pozabo. Boj med evropskimi meščanskimi plesi in novimi eksotičnimi ples­nimi oblikami se je začel ob prelomu stoletja. Mlada gene­racija je odklanjala dvorne plese, želela si je sproščenih, živahnih plesov. Plesi, ki so jih plesali mladi ob prehodu iz 19. v 20. sto­letje, niso zahtevali pretiranega učenja. Plesalo se je bolj preprosto, koreografsko zasnovano v dvojnem koraku plesnega para. Nekatere plese, kot so četvorka, mazurka, so prenesli z dvorov in iz salonov v novo okolje — plesne dvorane. V tem času so se začeli pojavljati v Severni Ameriki novi družabni plesi, povezani s prvimi začetki jazza. Nove plesne oblike so v Evropi sprejemali z navdušenjem. Dru­žabni ples našega stoletja se je znova povrnil v svoje bi­stvo ter postal izraz življenja in zabave. Osrednji element novega plesanja je živahno gibanje in vrtenje plesnega pa­ra v nasprotju s starejšimi dvornimi plesi, kjer je bila po­glavitna značilnost hoja in pokloni. Iz opisanega je razvidno, da je domovina družabnega plesa Evropa. Evropski naseljenci v Severni Ameriki so prinesli iz stare domovine tudi družabne plese. Ob koncu 19. stoletja so se začeli v Ameriki pojavljati novi plesi, ki so odsev vseh značilnosti novega sveta. Več na: vse za šport.